№27 «Мәртөбе» жалпы орта білім беретін мектебінің Білім алушылар контингентінің 5 жылдық көрсеткіші

№27 «Мәртөбе» жалпы орта білім беретін мектебінің

білім алушылардың 5 жылдық сыныптар саны

Білім алушылар контингентінің 2021-2022 оқу жылы (І-жарты жылдық соңы)

Жалпы сыныптардың орташа толымдылығы