Оқу кабинеттері

0 А сынып

Перспективалық жоспар

Баланың жеке даму картасы

Индикатор

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама – анализ

Мектеп алды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама нәтижесі 

Мектепалды топ аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы

Біздің жетістіктеріміз МАД А тобы

2021-2022 оқу жылындағы жеке жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың даму деңгейін қадағалау бойынша аралық мониторинг нәтижесі

Тәрбиеленушілер континтентінің құрылымы

Циклограмма

0 Ә сынып

Перспективалық жоспар 

Баланың жеке даму картасы

Индикатор

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама – анализ

Мектепалды жастағы балалардың ата-аналарына арналған сауалнама нәтижесі

Мектепалды топ аралық диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы

Тәрбиеленушілер контингентінің құрылымы

2021-2022 оқу жылындағы жеке және жас ерекшеліктерін ескере отырып, балалардың даму деңгейін қадағалау бойынша аралық мониторинг нәтижесі

Циклограмма

0 Б сынып

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Анкета для родителей

Индивидуальная карта развития ребенка

ГРАМОТЫ И ДИПЛОМЫ

Индикатор

ЦИКЛОГРАММА

Лист наблюдения результатов диагностики, сводный отчет 

0 В сынып 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

Анкета для родителей детей предшкольного возраста

Индивидуальная карта развития ребенка

Индикатор

Лист наблюдения результатов диагностики , сводный отчет

ГРАМОТЫ И ДИПЛОМЫ

ЦИКЛОГРАММА