Сынып жетекшілер ӘБ жоспары

2021-2022 оқу жылындағы сыныптар

1А сынып 1Ә сынып 1Б сынып 1В сынып 1Г сынып 2А сынып 2Ә сынып 2Б сынып 2В сынып             2Г сынып    3А сынып 3Ә сынып 3Б сынып 3В сынып 3Г сынып 3Д сынып 3Е сынып 4А сынып         4Ә сынып 4Б сынып 4В сынып 4 Г сынып 4Д сынып 5А сынып 5Ә сынып 5Б сынып 5В сынып           5Г сынып  6А сынып 6Ә сынып 6Б сынып 6В сынып 7А сынып 7Ә сынып 7Б сынып 7В сынып           7Г сынып 8А сынып 8Ә сынып 8Б сынып 8В сынып   9А сынып 9Ә сынып 9Б сынып 9В сынып             9Г сынып 10А сынып 10Б сынып 11А сынып 11Ә сынып 11Б сынып