PISA (ағыл. Programme for International Student Assessment) – «орта
міндетті білімді игерген 15 жастағы білім алушылар заманауи қоғамда
толыққанды өз қызметін орындай алатындай, яғни қоғамдағы кең ауқымды
әртүрлі саладағы әлеуметтік, қарым қатынастық қызметтерді шешу
барысында өз білімін іс жүзінде қолдана алуға қабілетті ме? сұрағына жауап
алатын жалпы орта білім сапасын бағалайтын халықаралық зерттеу.