TIMSS (ағыл.Trends in Mathematics and Science Study) – әлемдегі әртүрлі
елдердің бастауыш мектептің 4-сынып білім алушыларының және 8-сынып білім
алушыларының математика және жаратылыстану-ғылыми білім алу сапасы мен
деңгейін салыстыратын, сонымен қатар білім алушылардың жетістіктерінің
әртүрлі деңгейлерін анықтайтын білім беру жүйелерінің ерекшелігін анықтайтын
халықаралық зерттеу.